CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán ASM) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó Sao Mai Group dự kiến phát hành 77,66 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 30 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 776 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty theo BCTC riêng đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

Sao Mai Group (ASM) thông qua phương án phát hành 78 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.

Previous post Đã có 32 ngân hàng tuyên bố miễn, giảm phí chuyển khoản liên ngân hàng
Next post ADS ước lãi trước thuế 9 tháng 2021 tăng 20 lần so với cùng kỳ