CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (mã chứng khoán SMB) công bố Báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt hơn 375 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 11,3% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 101 tỷ đồng, tăng 21% so với quý 4/2020.

Trong quý doanh thu tài chính tăng hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm được gần 3 tỷ đồng, xuống còn hơn 14 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 4 tỷ đồng, lên trên 17 tỷ đồng. Những yếu tố trên tác động khiến cho lợi nhuận sau thuế tăng 24% so với quý 4/2020, lên mức 61 tỷ đồng. EPS đạt 2.043 đồng.

Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB) báo lãi 159 tỷ đồng cả năm, vượt 26% kế hoạch - Ảnh 1.

Previous post “Hùng Phát: Sứ Mệnh Sản Xuất Hành Lý Chất Lượng – Cam Kết Phục Vụ Chuyên Nghiệp và Tiện Lợi”
Next post “Viện Thẩm Mỹ Ribi: Nền Tảng Uy Tín Cho Sắc Đẹp Hoàn Hảo”