Chiều ngày 29/4/2021, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Ngoài các nội dung được đưa ra thảo luận và thông qua về hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận, tăng vốn, chia cổ tức, phát hành cổ phiếu riêng lẻ… các cổ đông còn chú ý tới sự có mặt của ông Nguyễn Đức Thuỵ (Bầu Thuỵ) – ứng cử viên vào Hội đồng quản trị ngân hàng.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị trình các cổ đông bầu ông Nguyễn Đức Thuỵ vào HĐQT với vai trò là đại diện cổ đông lớn. Câu hỏi đặt ra và nhiều người quan tâm là: vậy ông Thuỵ đang nắm bao nhiêu cổ phần của ngân hàng Liên Việt?

Quy định hiện hành, cổ đông sở hữu từ 5% vốn trở lên của ngân hàng được gọi là cổ đông lớn. Tuy nhiên tại đại hội hôm nay, bầu Thuỵ bỏ phiếu với số cổ phần sở hữu là hơn 31,3 triệu cổ phần, tương đương khoảng 3% vốn của LienVietPostBank. Như vậy với vai trò là cổ đông lớn của Liên Việt, không loại trừ ngoài cá nhân ông Thuỵ thì người nhà và/hoặc các công ty liên quan của ông cũng nắm lượng lớn cổ phiếu LPB.

Với giá hiện nay của LPB, giá trị cổ phiếu của cá nhân ông Thuỵ là hơn 600 tỷ đồng.

Bầu Thuỵ đang nắm bao nhiêu cổ phần ở LienVietPostBank? - Ảnh 1.

Previous post Do Venture đầu tư vào nền tảng giáo dục trực tuyến VUIHOC
Next post NHNN họp với 16 ngân hàng thương mại bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp